option 1/ 4

Phòng 2 giường đôi view vườn

diện tích: 42 m2 |
2 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng 2 giường đôi view vườn tại Melica Resort Diện tích...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng
option 2/ 4

Phòng giường đôi view hồ bơi

diện tích: 35 m2 |
1 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng giường đôi view hồ bơi ở Melica có các đặc...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng
option 3/ 4

Phòng giường đôi view vườn

diện tích: 35 m2 |
1 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng giường đôi view vườn ở Melica Resort – Phú Quốc...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng
option 4/ 4

Phòng 2 giường đôi view hồ bơi

diện tích: 42 m2 |
2 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng 2 giường đôi view hồ bơi tại Melica Resort có...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng
option 5/ 4

Phòng 1 giường đôi và 1 giường đơn view hồ bơi

diện tích: 42 m2 |
1 giường đơn,
1 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng 1 giường đôi và 1 giường đơn view hồ bơi...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng
option 6/ 4

Phòng studio gia đình view hồ bơi

diện tích: 60 m2 |
2 giường đơn,
1 giường đôi
giá từ 0$ /đêm
Phòng gia đình view hồ bơi ở Melica Resort Phú Quốc...
Xem chi tiết Xem sơ đồ phòng