MELICA RESORT
Cầu Bà Phong, Tổ 3,
Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ,
Phú Quốc, Kiên Giang,
Việt Nam

melicaresort@gmail.com

+84 (0) 913.83.93.77

FORM LIÊN HỆ MELICA

Trên các network khácFACEBOOK